APP LAW EXCEL VISA

        เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าชีวิตประวันวันของมนุษย์เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นิติกรรม ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเดินทาง ด้วยความมุ่งหวังและความเข้าในในการแก้ไขปัญหาและการให้บริการแบบสากล อันเป็นปรัชญาการดำเนินงานของผู้เริ่มก่อการ Fast and Premium Visa Service and Legal Consutants เป็นสำนักงานกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมือง ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ตามหลักกฎหมายเข้าเมือง กฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ตรงและจบการศึกษาต่างประเทศ การให้บริการที่ซื่อตรง รวดเร็ว ฉับไว และมีความแม่นยำ การให้บริการที่แตกต่างจากที่อื่น เช่น การประเมินเบื้องต้นว่าจะได้รับวีซ่าตามวัตถุประสงค์ที่ขอหรือไม่ การจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องโดยทนายความ และการอธิบายหลักการพร้อมทั้งจำลองรูปแบบการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่สถานฑูต นอกจากนี้ยังให้บริการด้านวีซ่าและกฎหมายเข้าเมืองทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

 

        รับปรึกษากฎหมายและว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์(นิติศาสตร์มหาบัณฑิตและเนติบัณฑิต) ปรึกษาด้านบัญชีและวางรูปแบบบัญชี การจดทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ทางสำนักงานได้จัดเตรียมทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น คดีอาญา คดีครอบครัว คดีปกครอง และคดีคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ด้วยปรัชญาการทำงานที่ซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นใส่ใจให้บริการ ตลอดจนติดตามผลของการให้บริการด้านกฎหมายและวีซ่า ทางเราขอขอบคุณท่านที่มอบความไว้วางใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจขั้นสูงสุดในการเข้ารับบริการจากสำนักงานของเรา

 

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Dispute Resolution

Immigration Services

Business in Thailand

Litigation in Thailand

Thailand Property

Living in Thailand

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting