ช่องทางชำระเงิน

ธนาคารประเทศไทย

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาพระแสง (สุราษฏร์ธานี)
เลขที่บัญชี (ACCOUNT NO.) : 405-822281-2
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (SAVINGS ACCOUNT)

ชื่อบัญชี : นางสาว พิชญาณี พรหมด้วง
NAME : Phitchayanee Promduang

 

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
เลขที่บัญชี (ACCOUNT NO.) : 957-7-01787-5
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (SAVINGS ACCOUNT)

ชื่อบัญชี : นางสาว พิชญาณี พรหมด้วง
NAME : Phitchayanee Promduang

 

ธนาคารประเทศอังกฤษ

 

Lloyd Bank

Sort Code is 30-62-60
Account Number : 34317360

ชำระเงินออนไลน์ (Payment Online)

ชำระด้วย PayPal ซื้อทันทีด้วย PayPal