Divorce

 

  การหย่าร้าง คือ การกระะทำเพื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันในการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

     การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ

     1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย

     2. การจดทะเบียนหย่า

     3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส 

 

     สาเหตุ 

    การคบชู้ การนอกใจ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชีวิตคู่ของหลายๆคนต้องจบลง โดยความปรารถนาทางเพศ รวมถึงความพึงพอใจในทางเพศที่ไม่เท่าเทียมกันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการนอกใจ 

 

     ลักษณะการหย่ามี 2 กรณีคือ 

     1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1514-1515

     2. การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516

 

     เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนหย่า คือ 

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบสำคัญการสมรส
 • หนังสือสัญญาหย่า 
 • พยานบุคคลจำนวน 2 คน    

       

      ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนหย่า

      กรณีหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย

      *คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน หนี้สิน การปกครองบุตรหรือเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)โดยทำเป็นหนังสือสัญญาหย่า

      *คู่หย่าตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ยื่นคำร้องพร้อมหนังสือสัญญาหย่าต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนที่ตกลงกัน

      กรณีหย่าโโยคำพิพากษาของศาล

      *หากศาลมีคำพิพากษษถึงที่สุดคู่หย่าไม่ต้องไปจดทะเบียนหย่าอีก และหากให้คู่สมรสหย่าขาดจากกัน โดยมีเงื่อนไขให้ไป

จดทะเบียนการหย่าต่อนายทะเบียน การสมรสจึงจะสิ้นสุด

      

 

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting