Investigation Service

                       สำนักงานนักสืบ เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานสืบโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนมากเป็นงานสืบเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนบุคคคลในด้านครอบครัว หรือที่เรีกว่า การสืบชู้ โดยสำนักงานนักสืบจะมีความชำนาญมากเนื่องจากนักสืบทางท่านนอกจากจะเป็นทนายความแล้ ก็ยังมีบางท่านที่เคยรับราชการเป็นตำราจมาก่อนและลาออกจากราชการมาทำงานเกี่ยวกับการสืบสวน ซึ่งแต่ละสำนักงานก็มีนักสืบที่ชำนาญงานไว้คอยบริการลูกค้าแตกต่างกันไปแล้วแต่ความต้องการ

 

                        ตัวอย่าง ประเภทของการสืบ

                        1. สืบเกี่ยวกับพฤติกรรมในทางชู้สาว ของสามี ภรรยา 

                        2. สืบค้นประวัติคู่สมรส

                        3. ติดตามพฤติกรรมของบุคคล

                        4. ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้

                        5. ติดตามสืบหา และชี้นำจับจำเลยตามหมายศาล

                        6. ติดตามบุคคลสูญหาย เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร 

                        7. ตรวจสอบเบื้องหลังความน่าเชื่อถือของผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ

                        8. สืบหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า

                        9. ติดตามทรัพย์สินที่สูญหาย

 

                        หลักเกณฑ์ในการเลืกนักสืบเอกชนที่ดี

                        *เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีที่ตั้งสำนักงานเป็นหลักแหล่งที่มีตัวตนสามรถตรวจสอบได้

                        *มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่สามารถรับบส่งภาพและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                        *ทำงานรวดเร็วและมีทีมงานหลายคน เพื่อให้ได้งานที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า

 

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting