Schengen Visa

ดินแดนที่ชึ้นชื่อว่ามีความสวยงาม คลาสสิก และเป็นภูมิภาคที่มีผู้คนต้องการเข้าไปพำนักอาศัย หรือ เข้าไปอรปะกอบอาชีพ การศึกษา และการท่องเที่ยวนั้นคือ ประเทศในสหภาพยุโรป จุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าสู่ประเทศในยุโรปนั้น สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับวีซ่าเพื่ออนุญาตให้เดินทางผ่านเข้าและออกได้ ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาติ เป็นที่แน่นอนว่าการที่มีผู้คนหลั่งไหลและอพยพเข้าไปตั้งรกรากอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป การยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่าเช้งเก้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก การที่มีผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ทางด้านกฎหมายและวีซ่าในการให้คำปรึกษา การแนะนำถึงหลักเกณฑ์การจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับทั้งผลงานและการให้บริการที่ท่านพึงพอใจ และทำให้หมดข้อกังวลใจในการเดินทาง ทำให้การเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของท่านเป็นไปได้ โดยประหยัดค่าใช้จ่ายหากว่าท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า หรือ ทำให้สูยเสียโอกาสที่สำคัญในชีวิต

Schengen Visa

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting