Civil Cases

     คดีแพ่ง เป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนบุคคลของทั้ง 2 ฝ่าย

ที่ได้ทำการผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิร่วมกัน เป็นเรื่องราวที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ได้รับการโต้แย้งสิทธิ และได้ทำการฟ้องร้องอีกฝ่ายที่ได้ทำการผิดสัญญาหรือ

โต้แย้งสิทธินั่นเอง สำหรับการฟ้องร้องคดีแพ่งนั้น จะต้องมีการว่าจ้าง

ทนายความผู้รับปรึกษากฎหมายเพื่อทำการฟ้องร้องต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

เพิ่มเติม ทั้งเสียค่าขึ้นศาล ค่าคำร้อง ค่าส่งหมายให้กับทางฝ่ายตรงข้าม

เพื่อที่จะได้ให้อีกฝ่ายทราบถึงข้อกล่าวหาและการฟ้องร้อง พร้อมทั้งอื่น ๆ

ตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมที่ได้รวบรวม

เอาไว้แล้ว และเมื่อได้มีการชนะคดีเกิดขึ้น ทางศาลก็จะพิพากษาให้ทาง

จำเลยชดใช้เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แทนโจทก์ ในกรณีที่โจทก์ชนะคดี

ก็จะทำการยึดทรัพย์สินของทางจำเล เพื่อนำออกขายสู่ตลาด โดยคดีแพ่ง

ที่ได้ทำการฟ้องร้องเรียกเงินระหว่างกัน ก็จะมีคดีผิดสัญญา คดีตั๋วเงิน

คดีจำนอง คดีกู้ยืมเงิน คดีซื้อขาย เป็นต้น

Civil Cases

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting