Providing Legal Opinions

                 งานที่ปรึกษาที่ทนายความมักสัมผัสอยู่เสมอคือ "งานให้ความเห็นทางกฎหมาย" 

 

                 การให้ความเห็นทางกฎหมายของทนายความมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

 

                 1. การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน เสียก่อนรับเป็นที่ปรึกษา ว่าผู้ที่จะมารับคำปรึกษานั้นเกี่ยวข้องกับลูกความปัจจุบันของตนหรือไม่ อย่างไร แม้ข้อบังคับเกี่ยวกับมรรยาทของทนายความจะไม่มีบัญญัติเกี่ยวกับเรื่่องนี้ไว้ก็ตาม แต่มารยาทที่เกี่ยวกับคดีความในศาล อีกทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะถือ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องสำคัญ นั่นคือ ทนายความต้องเปิดเผยแต่ต้นหากฝ่ายที่ถูกพาดพิงนั้นเป็นลูกความของตน เพื่อป้องการการถูกกล่าวหาว่า "ทนายความเอาความลับของลูกความมาเปิดเผย" โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นผลให้ทนายความอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้

 

                 2. การสอบถามข้อเท็จจริง  การที่จะให้ความเห็นแก่ลูกความได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนั้น จำเป็นมากที่ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายจะต้องได้ข้อมูลจากลูกความที่ถูกต้องและครบถ้วนเสียก่อน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทนายความที่ต้องดำเนินการสอบถามลูกความ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ได้ความจริง ทั้งข้อที่เป็นประโยชน์และเสียประโยชน์

 

                 3. การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง เมื่อได้ข้อท็จจริงจากลูกความครบถ้วนแล้วก้ต้องพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไร  เช่น ลูกความต้องการส่งของไปต่างประเทศ ธุรกรรมหรือเอกสารที่จะทำกันนั้น มีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายใด เพราะหากวินิจฉัยผิดก็จะทำให้ฐานะของลูกความและเอกสารตามกฎหมายผิดไปโดยเฉพาะในด้านความรับผิดและด้านอายุความ

 

                 4. การวิเคราะห์ปัญหาและคำแนะนำ  เมื่อทนายความปรับข้อเท็จจริงที่ได้จากลูกความเข้ากับข้อกฎหมายได้แล้ว ก็จะเริ่มวิเคราะห์ปัยหาให้ลูกความเข้าใจ รวมทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมว่าต้องดำเนินการ หรือควรดำเนินการอย่างไร 

 

                 5. การทำความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการให้คำปรึกษาแก่องค์กรต่างๆในทางธุรกิจ ทนายความอาจต้องทำความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีหลักเกณฑ์เหมือนที่กล่าวข้างต้น ึ่งอาจประกอบด้วย

                     5.1 ข้อความเบื้องต้น

                     5.2 บทวิเคราะห์

                     5.3 ความเห็น และข้อแนะนำ

                     5.4 สรุป 

                  

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting