Dispute Resolution

                    การประกอบวิชาชีพททนายความ แบ่งหน้าที่หลักออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งานให้คำปรึกษากฎหมาย และงานระงับข้อพิพาท 

 

                    "งานให้คำปรึกษากฎหมาย" ได่แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำ และการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายทั่วไป 

 

                     "งานระงับข้อพิพาท" คือ การช่วยลูกความเจรจาระงับข้อพิพาทหากข้อพิพาทนั้นไม่สามารถระงับได้โดยการเจรจาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาลต่อไป

 

                    ความสำคัญของงานให้คำปรึกษา คือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ไม่วาจะเป็นปัยหาในการดำเนินธุรกิจ การทำนิติกรรมสัญญา ตลอดจนการวางแผนภาาีอากร ซึ่งเปรียบเสมือนการวางแผนล่วงหน้าไม่ให้เกิดปัญหาที่จะตามมาในภายหลังทำให้ต้องคอยมาตามแก้ปัญหาให้เกิดความวุ่ยวายนั่นเอง

 

                  นอกจาากการให้คำปรึกษาแนะนำวางแผนแล้ว งานให้คำปรึกษากฎหมายยังรวมถึง งานกฎหมายอื่นๆ เช่น การทำนิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริทรัพย์  การจดทะเบียนสิทธิบัตร การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

 

                   งานที่ปรึกษาที่ต้องสัมผัสอยู่เสมอ คือ "งานให้ความเห็นทางกฎหมายและ งานร่างสัญญา"  

 

                    

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting